Gaala 2010 on onnistuneesti ohi. Paikalla oli ennätysyleisö, yli 830 vierasta! Ensi vuoteen.
13.01. Kilpailu käynnistyy
08.02. Deadline!
12.03. Finalistit julki
25.03. Gaala & IAB Grand One –seminaari!
0
 
Paras kuluttajille suunnattu palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit) jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.
 
Paras B2B-palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B-to-B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.
 
Paras design
Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www-töitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%) ja toteutus (50%).
 
Paras sosiaalisen median hyödyntäminen
Markkinointikampanja ja/tai -toimenpide, jossa on hyödynnetty digitaalista sosiaalista mediaa osana tai kokonaisuutena toteutusta. Sosiaaliseen mediaan lasketaan mm. yhteisöllisiksi tuotetut julkiset galleriat, sosiaalisen median aggregaatit, blogit, podcastit ja tietysti Facebook ja muut yhteisöpalvelut. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (30%), strategia (30%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).
 
Paras infodesign
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun informaatiosuunnitteluun, palvelun saavutettavuuteen, käyttöliittymän intuitiivisuuteen ja loogisuuteen sekä ulkoasun selkeyteen. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (20%), strategia (10%), toteutus (60%) ja tulokset (10%).
 
Paras kuluttajakampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa Paras kuluttajille suunnattu palvelu -sarjaan.
 
Paras B2B-kampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti b-to-b -mediana. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa Paras B-to-B-palvelu -sarjaan.
 
Paras verkkomainos Yhteistyössä: Kärkimedia Verkkolehdet
Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (esim. suurtaulu, interstitiaali, pop-up jne.) Mainos voi koostua usemmasta osasta jos ne muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka kaikki osat ovat ruudulla samanaikaisesti näkyvillä (esim. etusivun haltuunotto, roadblock). Sarja on tarkoitettu vain mediassa pyöritettäville mainoksille joten kampanjasivustoja itsessään ei tähän kategoriaan kelpuuteta. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Kaikki tämän kategorian finalistit tutkitaan Kärkimedia Paneelissa. Panelistien suosikille jaetaan Kansan ääni -palkinto Grand One -gaalassa.
 
Tuloksellisin verkkokampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu. Töiden arvioinnissa painotetaan tuloksia, tuloksia ja tuloksia.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.
 
Paras viraalikampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka ovat lähteneet leviämään verkossa kuluttajien toimesta. Kategoriaan osallistuva työ voi olla esimerkiksi verkossa levitettävä mainosfilmi tai kampanja, jossa käyttäjä voi luoda jotakin, jonka voi lähettää eteenpäin ystävilleen. Viraalikeinojen tuloksellisuutta ja luovuutta käytetään kriteereinä töitä arvosteltaessa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%), toteutus (10%) ja tulokset (40%).
 
Vuoden yritys
Mikä yritys teki parasta digimediaa kuluneena vuonna? Kategoriaan voi ilmoittautua lähettämällä kolme vuoden aikana tehtyä casea, joista selviää yrityksen rooli projektissa jos toimittajia on useampia.
 
Vuoden tekijä
Vuoden tekijä -palkinto annetaan henkilölle joka on omalla panoksellaan nostanut kotimaisen digimediasuunnittelun tasoa. Tähän kategoriaan toimistot voivat ilmoittaa tekijöitään tai tekijät voivat ilmoittautua itse mukaan. Tekijät arvioidaan kolmen case-esittelyn pohjalta, joissa on selkeästi kuvattu tekijän rooli projektissa sekä yleisen esittelyn kautta, jossa voi perustella miksi kyseinen henkilö tulisi palkita vuoden tekijänä.
Yhteistyössä
mtv3 sub Kärkimedia Verkkolehdet mtv3 sub Sanoma Verkkomediamyynti M&M RE